På svenska

Biskop Kaisamari Hintikka

Kaisamari Hintikka tillträdde biskopsämbetet i Esbo stift 1.2.2019 och vigdes till biskopsämbetet 10.2.2019 i Esbo domkyrka.

Kaisamari Hintikka valdes till Esbo stifts tredje biskop 1.11.2018. Hon är den andra kvinnan som valts till biskop i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Himmelriket är en uppgift, en kallelse till att vara Guds medarbetare – till arbete och bön så att rättvisa, fred och försoning förverkligas i denna värld. Vi måste lita på att riket växer och blomstrar trots motgångar, eftersom det i sista hand är Gud själv som ger växten. Vi måste lita på och acceptera att vi alla är kallade till himmelriket – både du och jag.”

Personuppgifter

Kaisamari Hintikka, född 27.6.1967, Helsingfors

Examina

Studentexamen, Yhtenäiskoulun lukio, Helsingfors 1986
Teologie magister, Helsingfors universitet,1993
Teologie doktor, Helsingfors universitet, 2001
Prästvigd 15.11.2009, Helsingfors stift

Arbetshistoria

Biskop i Esbo stift sedan 1.2.2019.

Åren 2011–2018 arbetade Kaisamari Hintikka i Genève, där hon från och med augusti 2012 var direktör för Lutherska världsförbundets avdelning för teologi och offentligt vittnesbörd (Department for Theology and Public Witness) och biträdande generalsekreterare för ekumeniska frågor.

Ledare för dialogkommissionen, Europeiska kyrkokonferensen, Genève, 2011-2012
Frivillig präst i den finska församlingen i Genève, 2011-2018
Branschsekreterare/sakkunnig, Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, 2002-2011
Tf sekreterare för teologiska frågor, Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, 2008
Stipendieforskare, Helsingfors universitet, institutionen för kyrkohistoria 1995–2002
Timlärare, Helsingfors universitet, institutionen för kyrkohistoria 1994-2002
Tf amanuens, Helsingfors universitet, institutionen för kyrkohistoria, 1994

Förtroendeuppdrag

Styrelsen för Religions for Peace Europe, 2020-
Styrelsen för Kyrkans Utlandshjälp, vice ordförande 2020-
RESA-forumet, vice ordförande 2019-
Biskopsmötets kommitté för religionsmöten, ordförande 2019-
European Council of Religious Leaders, 2019-
Kyrkans delegation för etiska och samhälleliga frågor, ordförande, 2019-

Direktionen för Ekumeniska institutet i Strasbourg, 2012-2018
Europeiska kyrkokonferensensens reformarbetsgrupp, 2010–2011
Beredningskommittén för Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling, 2010–2011
Nämnden för teologiska frågor vid Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, 2000–2002
Styrelsen för Finlands kyrkohistoriska samfund, 2000–2012
Styrgruppen för institutionen för ortodoxi och östeuropeisk kyrkoforskning vid Helsingfors universitet, 2000–2008
Kyrkans arbetsgrupp för Östeuropa, 1999–2002
Ledningsgruppen för institutionen för kyrkohistoria vid Helsingfors universitet, 1998–2002
Fakultetsrådet för teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet 1992–1994
Kommissionen för diakoniarbete i Kottby församling, ordförande, 1990–1993
Styrelsen för Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys, 1988–1991
Församlingsrådet i Kottby församling, 1986–1993