Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka

"Taivasten valtakunta on tehtävä, kutsu Jumalan työtoveruuteen – työhön ja rukoukseen niin, että oikeudenmukaisuus, rauha ja sovinto toteutuisivat tässä maailmassa. On luotettava siihen, että valtakunta kasvaa ja kukoistaa vastoinkäymisistä huolimatta, sillä viime kädessä sen kasvun antaa Jumala itse. On luotettava ja suostuttava siihen, että taivasten valtakuntaan kutsutaan kaikkia – sinua ja minua."

"Todistajaa suuremmaksi kasvavat ne, joille todistetaan"

Matt. 11:11-19

Jeesus ja Johannes. Heidän elämänsä kietoutuvat toisiinsa alusta alkaen. Molemmat olivat suosittuja opettajia, aikansa radikaaleja, mutta kovin eri tavoin. Johannes eli askeettista elämää, ja julisti parannuksenteon välttämättömyyttä. Jeesus seurusteli niiden kanssa, joita muut hylkivät. Julistajina ja opettajina kovin erilaiset, mutta Jumalan kutsumia ja lähettämiä molemmat.

Me olemme taipuvaisia ajattelemaan, että Jumala tekee työtään juuri niiden ihmisten kautta, jotka ovat meidän kaltaisiamme, erityisesti n...

Lue lisää

Piispa mediassa