Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka

"Taivasten valtakunta on tehtävä, kutsu Jumalan työtoveruuteen – työhön ja rukoukseen niin, että oikeudenmukaisuus, rauha ja sovinto toteutuisivat tässä maailmassa. On luotettava siihen, että valtakunta kasvaa ja kukoistaa vastoinkäymisistä huolimatta, sillä viime kädessä sen kasvun antaa Jumala itse. On luotettava ja suostuttava siihen, että taivasten valtakuntaan kutsutaan kaikkia – sinua ja minua."

Uskontolukutaito rakentaa luottamusta

Uskonto on valtaosalle maailman ihmisistä merkittävä osa omaa ja oman yhteisön elämää. Oma usko ja muiden kanssa jaettu uskonto yhdessä vaikuttavat ihmisen maailmankuvaan, käsitykseen ihmisarvosta tai vastuullisuudesta suhteessa tosiin ihmisiin ja koko elonkirjoon. Se, mitä uskontojen piirissä opetetaan ja miten niiden piirissä eletään, heijastuu kulttuuriin ja koko yhteiskuntaan. Tämän vuorovaikutuksen ymmärtäminen on ollut aina keskeinen maailmankansalaistaito ja avain eri kulttuurien ymmärtämiseen.

Suomessa kulttuurinen ja uskonnol...

Lue lisää
Ohita sosiaalisen median sisällöt

Piispa Kaisamari Hintikka Facebookissa