Puhe kirkkoherra Antti Malisen virkaanasettamisessa Olarin kirkossa

Kristukselle rakkaat, me vietämme tänään Olarin seurakunnan suurta juhlaa. Te, tämän seurakunnan jäsenet, olette valinneet ja kutsuneet kirkkoherraksenne Antti Malisen. Tässä messussa hänet asetetaan tähän virkaan rukouksella ja kättenpäällepanemisella.

Rakas Antti, sinä olet palvellut tässä seurakunnassa käytännössä koko pappisurasi ajan – pitkälti toistakymmentä vuotta. Vaikka oletkin jo ennen sitä ollut Olarin seurakunnan jäsen, työyhteisöön sitoutuminen vaatii toisenlaisen roolin ottamista, uudenlaisten juurien kasvattamista, oman paikkansa löytämistä osana yhteisöä. Nyt sinun paikkasi on tämän työyhteisön ja koko Olarin seurakunnan johtajana, sen kirkkoherrana.

Kirkkoherraksi valinta ei kerro vain siitä, että sinä olet sitoutunut Olarin seurakuntaan. Se kertoo myös siitä, että tämä yhteisö on sitoutunut sinuun, kutsunut sinut jatkamaan tämä seurakunnan rakentamista ja kehittämistä, Kristuksen kirkon palvelemista juuri täällä eteläisessä Espoossa.

Tämän pyhän aiheena on ”Jeesuksen lähettiläät”. Kaikki kastetut kristityt ovat Jeesuksen Kristuksen lähettiläitä. Kasteessa Kristus on antanut meille lahjaksi lupauksen ikuisesta elämästä – ja lupauksen siitä, että hän on jo tässä elämässä meidän kanssamme. Kasteessa Kristus on antanut meille myös tehtävän: elää kasteen lahjaa todeksi omassa elämässämme. Se tarkoittaa Kristuksen lähettiläänä olemista, Kristuksen seuraajana elämistä. Tälle matkalle Kristus ei lähetä ketään yksin, vaan on itse jokaisen seuraajansa oppaana ja rinnalla kulkijana.

Kristus rukoili, että hänen seuraajansa olisivat yhtä. Seurakunta ei ole yksinäisten kulkijoiden joukko, vaan vaeltava Jumalan kansa, jossa kukin vuorollansa liittyy Kristuksen seuraajien pitkään saattoon. Siksi sinäkään, Antti, et ole tällä matkalla yksin. Et hoida myöskään yksin sitä virkaa, johon sinut tänään asetetaan.

Vaikka olet seurakunnan johtajapappi, olet kuitenkin edelleen osa työyhteisöä. Tarvitset virkasi hoitoon työtovereitasi, luottamushenkilöitä ja kaikkia tämän seurakunnan vastuunkantajia. Tarvitset myös tämän seurakunnan ja monien, monien esirukousta. Tarvitset myös omaa rukousta, aikaa hoitaa omaa hengellistä elämääsi.

Kirkkoherran virka on myös jakamisen virka. Muista jakaa työtä, tehtäviä ja vastuuta muiden kanssa. Muista jakaa ajatuksiasi, niitä kipeitä ja kiukkuisiakin, niiden kanssa, jotka tuntevat sinut hyvin ja joihin voit luottaa. Ennen kaikkea: kaiken kiireenkin keskellä muista pysähtyä Kristuksen kasvojen eteen. Hän on kutsunut sinut kasteessa omakseen, hän on kutsunut sinut pappisvirkaan ja nyt sama kutsu on käynyt Olarin seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Johtajan tehtävässä tulee kuitenkin vääjäämättä hetkiä ja päiviä, jolloin vastuu tekee siitä tehtävästä yksinäisen. Muista, että et kuitenkaan ole siinä tehtävässä koskaan yksin. Kristus on sinut kutsunut ja hän kulkee rinnallasi. Tämänkään viran hoitaminen ei lopulta ole sinusta itsestäsi kiinni. Se on kiinni Jumalan lupauksista, Kristuksen kutsusta ja Pyhän Hengen lahjoista, joilla sinut on varustettu. Luota siihen, että Kolmiyhteinen Jumala joka on kutsunut sinut, myös kantaa sinua tämän viran vaivassa ja riemussa.