Olli Hyvärisen siunaaminen vankilapapin tehtävään, Jokelan vankilan kappeli

Kristukselle rakkaat. Tervetuloa yhteiseen juhlahetkeen. Siunaamme tässä messussa Olli Hyvärisen Jokelan vankilan vankilapapin tehtävään. Olli, sinä olet saanut kutsun tähän tehtävään sekä Rikosseuraamuslaitokselta, konkreettisesti täältä Jokelan vankilasta, mutta myös Suomen evankelisluterilaiselta kirkolta, tarkemmin Espoon hiippakunnalta. Olet siis kahden tahon palveluksessa.

Täällä Jokelassa olet kuitenkin varsinaisesti palvelemassa niitä ihmisiä, joiden elämän rajautuu tämän vankilan seinien sisään. Joillekin se tarkoittaa sanan varsinaisessa merkityksessä sulkemista pois ulkopuolisesta maailmasta, joillekin vapaampaan kulkemista, mutta siviilielämän ulkopuolelle rajaamista.

Aivan ensisijaisesti olet kuitenkin palvelemassa Kristusta, kutsuttu hänen seuraajanaan vankilapapin tehtävään. Jeesuksen opetuksen keskipisteessä on Jumalan valtakunta, joka on tullut lähelle. Jumalan valtakunnassa eivät päde tämän maailman lait: siellä eletään uskon, toivon ja rakkauden lakien mukaan. Jeesuksen toiminnan keskipisteessä on kärsivä ihminen, hyvin usein ihminen, joka on suljettu oman yhteisönsä ulkopuolelle.

Nämä kaksi: Jumalan valtakunta ja kärsivä ihminen ovat tienviittoja myös sinun työssäsi. Sinun tehtäväsi on olla mukana rakentamassa uskoa siihen, että mitä taakkoja, häpeää ja syyllisyyttä ihmiselle onkin kertynyt, hänellä on mahdollisuus myös toivoon ja tulevaisuuteen, elämään, jolla on mahdollisuus mennä toisin kuin se tähän asti on mennyt. Sinun tehtäväsi on keskittyä kärsivään ihmiseen, aivan konkreettisesti ulossuljettuun ihmiseen.

Vankila asettaa ihmisen elämälle konkreettiset rajat. Teet työtä – ja koko tämä työyhteisö tekee työtä – vankilan suljetusta tilasta käsin – mutta työnne kurottaa näiden seinien ja muurien ulkopuolelle: sillä te valmistatte ihmisiä vapauteen. Vapaus ei ole vain jotakin mitä toivotaan, se on myös jotakin mitä pelätään.

Sinun tehtäväsi on tukea toivon näköalaa vapauteen. Siksi työhön kuuluu monenlaisten käytännön asioiden hoitamista. Vankilapapin työ on kuitenkin ensisijaisesti sielunhoitajan ja esirukoilijan työtä, ja sellaisena hyvin yksinäistä työtä. Siksi, oman jaksamisesti vuoksi, on tärkeää, että osaat asettaa myös itsellesi rajoja – niitä rajoja, jotka kulkevat työn ja siitä palautumisen, vankilan todellisuuden ja oman elämäsi muun todellisuuden välillä. Huolehdi niistä rajoista, sillä ne suojaavat sinua.

Sinun työssäsi on kyse luottamuksesta. Siinä onnistuminen vaati vankien, työtoverien luottamusta ja työssäsi tarvittavien laajojen yhteistyöverkostojen luottamusta. Luota myös itseesi, siihen että olet oikealla paikalla. Tämä Jokelan vankilan yhteisö on kutsunut sinut tähän tehtävään. Ennen kaikkea Jumala on kutsunut sinut tähän tehtävään. Nojaa Jumalan antamaan kutsuun luottavaisesti joka päivä.