Puhe kirkkoherra Tarja Meijerin virkaanasettamisessa Mäntsälän kirkossa helluntaina

Kristukselle rakkaat. Me vietämme tänään seurakunnan suurta juhlaa. Olemme kokoontuneet Mäntsälän kirkkoon asettamaan virkaan tämän seurakunnan uutta kirkkoherraa. Mäntsälän seurakunta on valinnut ja kutsunut kirkkoherrakseen Tarja Meijerin, ja tässä messussa hänet asetetaan tähän virkaan.

Rakas Tarja, sinä olet palvellut tässä seurakunnassa jo pitkään.  Tämä on vaatinut sitoutumista, juurien kasvattamista, asettumista, kasvamista osaksi yhteisöä. Nopeaan muutokseen, ja nopeaan urakiertoon taipuvaisessa ajassa pitkäaikainen sitoutuminen edustaa tervettä vastakulttuuria. Täällä Mäntsälässä se tuntuu kuitenkin olevan seurakunnan tapa, ainakin kirkkoherrojen keskuudessa. Edeltäjäsi Mikko Seppälä toimi kirkkoherrana 23 vuotta – hänen edeltäjänsä, vastikään edesmennyt Jaakko Leinonen, peräti 28 vuotta.

Myös tämä yhteisö on sitoutunut sinuun, kutsunut sinut jatkamaan tämä seurakunnan rakentamista ja kehittämistä, Kristuksen kirkon palvelemista juuri täällä Mäntsälässä.

Me emme vietä tänään ainoastaan Mäntsälän seurakunnan suurta juhlaa, vaan vietämme myös koko Kristuksen kirkon suurta juhlaa, helluntaita, kirkon syntymäpäivää.

Meidän maailmamme, se todellisuus, jossa me kaikki elämme, on suurten muutosten keskellä. Ilmastonmuutos, pandemia, sota Euroopan sydämessä ovat muuttaneet maailmaamme perustavanlaatuisella tavalla.

Kirkko ja seurakunta ei ole erillinen saareke muutoksen virrassa. Myös tämä evankelis-luterilainen kirkkomme muuttuu, eikä siihen kuuluminen ole enää takavuosien tapaan itsestään selvää Suomessa, ei täällä Mäntsälässäkään. Mitä muutos merkitsee seurakunnalle – mikä on pysyvää, mistä on luovuttava, mitä uutta on opittava – kaikki nämä ovat keskeisiä kysymyksiä kirkkoherran tehtävässä.

Kirkkoherra ei ole kuitenkaan toiminnanjohtaja taikka toimitusjohtaja. Kirkkoherra on ennen kaikkea arvojohtaja ja hengellinen johtaja. Sinun tehtäväsi täällä Mäntsälässä on löytää yhdessä työtovereittesi ja seurakunnan vastuunkantajien kanssa tasapaino muutoksen ja pysyvyyden välillä: muuttuvan maailman ja Kristukseen juurtumisen välillä. Kertoa rakastavasta ja kaikkivaltiaasta Jumalasta tavalla, joka koskettaa pienten ja suurten, monenlaisten mäntsäläläisten sydämiä.

Suurten muutosten keskellä on tärkeää muistaa, mihin suurempaan kokonaisuuteen me liitymme. Silloin, kun tulevaisuus peittyy sumuun, suuntaa on vaikea löytää ja päätösten tekeminen tuntuu ylivoimaiselta, muista miten moni on kulkenut tätä tietä ennen sinua. Sinut asetetaan kohta Mäntsälän seurakunnan 22. kirkkoherraksi ja liityt sen viran hoitajien 400 vuotiseen ketjuun. Mutta heistäkin jokainen on aikanaan liittynyt pidempään ketjuun, Kristuksen toistajien ketjuun, joka saa alkunsa ensimmäisenä helluntaina. Siihen ketjuun me kaikki kastetut kristityt kukin vuorollamme liitymme.

Siksi sinäkään et ole sen ketjun päätepiste, ei kukaan meistä, vaan meidän jälkeemme tulee muita. Vaeltava Jumalan kansa jatkaa matkaansa, opettaa ja kastaa, menee ja tekee, elää kastetta ja uskoa todeksi, odottaa ja rukoilee Jumalan valtakunnan tulemista, ja samalla elää sitä todeksi jo nyt, tässä maailmassa. Siinä meitä – ja sinua Tarja – ohjaa Pyhä Henki, puolustaja ja lohduttaja.