Piispa Kaisamari siunaa Sansan työntekijän Hyvinkään kirkossa.
Hyvinkään kirkko 20.1.2021

Yhteinen vastaus Jumalan kutsuun

Rakkaat kristityt. Tänään on aihetta kiitokseen ja rukoukseen. Siunaamme neljä uutta työntekijää Medialähetysjärjestö Sanansaattajien (Sansan) palvelukseen, Jumalan lähetystyötoveruuteen tässä maailmassa.

Rakkaat Miia, Elina, Viivi ja Arto, te olette ottaneet vastaan kutsun Sansan yhteisöltä. Samalla te liityitte jälleen kerran siihen kutsuun, jonka olette saaneet kasteessa, ja jonka Jumala antaa jokaiselle kristitylle. Jumala on uskollinen kutsussaan ja kaikissa teoissaan. Hänen kutsunsa on elämän mittainen, eikä sen kestävyys tai voimakkuus riipu meidän vastauksestamme – vaan vain ja ainoastaan kutsujan uskollisuudesta. Tänään tässä Hyvinkään kirkon alttarin ääressä Jumala kuulee teidän vastauksenne. Hän kuulee myös kiitoksenne ja kysymyksenne, ne, joita huokaatte hiljaa mielessänne. Mikään tästä ei jää Jumalalta kuulematta.

Tämän viikon kirkkovuoden teksteissä korostuu Jeesuksen julkinen toiminta. Se työtehtävä, lähetystehtävä, johon Sansa on jokaisen teistä kutsunut, on mitä julkisinta työtä ja toimintaa. Siksi on tärkeää, että te olette halunneet tänä yksinäisen etätyön ja kokoontumisrajoitusten aikana vastata Jumalan kutsuun myöntävästi etäyhteyksien päässä kokoontuvan Sansa-yhteisön edessä ja läsnä ollessa. Lähetystyö, Jumalan tekemään lähetykseen osallistuminen, on jokaisen kristityn tehtävä. Lähetystyö on myös kirkon ja seurakunnan yhteinen tehtävä. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa tätä työtä tekevät omalta tärkeältä osaltansa kirkkomme lähetysjärjestöt, Sansa yhtenä niiden joukossa.

Kun Sansa perustettiin, ajatuksena oli tavoittaa ja kutsua Kristuksen kasvojen eteen niitä ihmisiä, joiden luo muuten on vaikea päästä. Silloin työn välineenä oli radio. Olen erityisen iloinen, että yksi Sanansaattajien perustajajäsenistä, Seija Uimonen, on mukana siunaamassa teitä tehtäviinne. Radiolähetystyöstä on tultu medialähetystyön aikaan. Ja juuri nyt, viimeisen vuoden aikana kirkot ja seurakunnat kaikkialla maailmassa ovat joutuneet opettelemaan, mediatyötä, tavoittamaan seurakuntalaisia ja yhä uusia ihmisiä monen median välityksellä.

Sansa on pandemian mullistamassa maailmassa vahvuusalueellaan. ”Nyt on medialähetyksen aika.” niin kuin joulun alla tulleessa kirjeessä sinä Arto kirjoitit. Moninaisten mediat eivät ole enää ainoastaan yksipuolisen ihmisten tavoittamisen tai yksisuuntaisen viestinnän välineitä, vaan kanavia ja keinoja tuoda kristittyjä yhteen, seurakunnan uusia kokoontumistiloja. Tätä osallistuminen Jumalan missioon on: elämistä yhteydessä Kristukseen ja Kristuksen kautta toinen toisiimme, palvellen, missä ikinä olemmekin.

Vietämme parhaillaan kristittyjen ykseyden rukousviikkoa. Kristus itse rukoili sen puolesta, että hänen seuraajansa olisivat yhtä – jotta maailma uskoisi. Jumalan lähetystehtävään osallistuminen ei ole yksilösuoritus, vaan kristittyjen yhteinen tehtävä, yhteinen vastaus Jumalan kutsuun. Siksi lähetys, on perustavanlaatuisella tavalla osa kristillisen kirkon ja seurakunnan olemusta, sen ydintehtävää.  Elämää Kristuksen todistajina tässä maailmassa. Hyvä Jumala siunatkoon teitä uusissa tehtävissänne, yhteisen tehtävän äärellä.

Kuva Timo Reuhkala.