Tervetuloa uskontojen rauhankävelylle. Perinteisesti järjestetään YK:n päivänä. Rauhankävely on levinnyt laajasti: tänään kävellään rauhan puolesta myös Turussa, Oulussa Tampereella ja Jyväskylässä.

Tänä vuonna haluamme nostaa esille erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Niitä yhdistää tavoite lopettaa äärimmäinen köyhyys maailmasata ja rakennetaan sellaista elämäntapaa, joka on kestävä sekä ihmisten että koko elonkirjon näkökulmasta.

Uskontoa on kutsuttu kehityksen nukkuvaksi jättiläiseksi. Uskonnolliset yhteisöt eivät ole aina ymmärtäneet omaa potentiaaliaan kestävän kehityksen rakentajina. Monille yhteisöille kuitenkin esimerkiksi yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja rauhan eteen tehtävä työ nousee kuitenkin suoraan uskonnon perussanomasta. Siksi Uskot-foorumin jäsenyhteisöt: juutalaiset, kristityt, muslimit, Myöhemmät pyhät, buddhalaiset ja hindut, haluavat kiinnittää tänään huomiota kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vaikka uskontoa edelleen käytetään monissa maissa väkivallan tai ihmisoikeusrikkomusten perusteena, uskonnolliset yhteisöt toimivat usein myös kestävän kehityksen rakentajina sekä paikallisesti että globaalisti. Kansainvälinen yhteisö on oppinut ymmärtämään erityisesti uskonnon ja uskon merkityksen yksilön ja yhteisön kriisinkestävyydelle.

Rauhankävely on tänään ajankohtaisempi kuin aikoihin. Vielä vuosi sitten emme osanneet kuvitella miten rauha on murentunut myös Euroopassa, jossa jotakin kuvittelimme jo sodan mielettömyydestä oppineemme.

Rauha ei ole itsestäänselvyys, vaan siihen pitää sitoutua, sen eteen tehdä töitä ja rakentaa rauhaa yhä uudelleen ja uudelleen. Kestävän kehityksen tavoitteilla rakenneteen oikeudenmukaista maailmaa. Ei ole rauhaa ilman oikeudenmukaisuutta eikä oikeudenmukaisuutta ilman rauhaa.

Hyvää, siunattua, rauhankävelyä.