Kun omat sanat eivät riitä, voi rukoilla Jeesuksen opettamin sanoin.